Obsah

O co jde v soutěži? 1
Zapojte se do navrhování 1
O jakou lokalitu se jedná? 1
Užitečné odkazy 2

Co od soutěže očekáváme

Rádi bychom společně s vámi upravili veřejný prostor na Městské hoře tak, aby sloužil lidem, kteří zde každý den procházejí, pravidelně zde tráví volný čas, žijí v jejím bezprostředním okolí, nebo sem přijíždějí na návštěvu.

Současná nedostačující infrastruktura a neodpovídající zázemí Městské hory by měly být přetvořeny ve funkční celek, který poskytne dostatek místa a příležitostí k příjemnému trávení volného času pro všechny své uživatele. Do hledání nové podoby místa chceme zapojit i obyvatele města.

Pro revitalizaci Městské hory jsme zvolili architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh, které bude předcházet komplexní participativní proces. Ten umožní získání podnětů a nápadů přímo od uživatelů místa a zajistí, že zadání pro soutěžící architekty bude odpovídat požadavkům místních obyvatel. 

Co nás zajímá při tvorbě zadání?

 • hledáme ideální řešení celého území, důležitá je funkčnost, prostupnost a scelení území
 • chceme respektovat hodnotu místa
 • snažíme se otevírat nové perspektivy a skloubit požadavky nejrůznějších uživatelů
 • zapojujeme veřejnost a místní organizace do procesu tvorby zadání architektonické soutěže
 • nasloucháme nejen odborným, ale i osobním znalostem a zkušenostem

Jak se můžete zapojit

Podělte se s námi o váš názor!

Během participativních aktivit budeme sbírat podněty k budoucí podobě Městské hory přímo od jejích uživatelů – obyvatel Berouna. Využijte možnost přispět svými znalostmi a zkušenostmi, které urbanisté a architekti nemusí mít a přinést tak nové perspektivy a inovativní nápady do plánování.

Více o tom, jak se zapojit, najdete zde.

Řešená lokalita

Co se bude řešit? Co bude tématem soutěžního návrhu? Co se může změnit?

 • Městská hora jako celek
 • krajinářské a urbanistické řešení
 • návaznost městské hory na okolí
 • cesty, dostupnost a bezbariérovost
 • parkování v okolí hory
 • dostupnost z MHD
 • Městská hora jako místo pro odpočinek
 • Městská hora jako místo pro rekreaci
 • stav a renovace dětských hřišť
 • medvědárium
 • návaznost na ZŠ
 • bývalá restaurace
 • skautská klubovna
 • výhledy z Městské hory, rozhledna

Toto jsou témata, která budou součástí zadání urbanistické soutěže, na němž se můžete podílet. Témata se budou v průběhu participace rozvíjet, záleží na vašem zapojení se a vašich preferencích. Zadání se bude utvářet společně s průběhem participace. Na základě projednání s dotčenými aktéry v území se může zadání upřesnit i v průběhu soutěže.

Městská hora

On-line verze:

https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz

City Upgrade