Obsah

Mějte přehled o průběhu

Zapojte se jako obyvatelé i jako architekti

1.

Příprava a mapování

Nejdřív potřebujeme vědět o lidech, kteří jsou s místem spjatí a seznámit se s jejich potřebami, plány a představami. A to jak s těmi místními, kteří zde bydlí nebo pracují, tak s těmi, kteří zastupují úřady a firmy. Rovněž shromáždíme všechny možné podklady. (červenec - říjen 2023)

3.

Ustavení poroty a vyhlášení soutěže na České komoře architektů

Vše se musí řešit podle regulí, aby architektonická soutěž byla nezávislá a nalezla co nejkvalitnější architekty, se kterými se bude dobře na dané věci spolupracovat. Architekti začínají práci na návrzích a proběhne komentovaná prohlídka města. (leden - březen 2024)

4.

Zpracování a odevzdání soutěžních návrhů architekty

Architekti odevzdají do soutěže urbanisticko-architektonickou studii - návrh pro řešení Městské hory. (duben - červenec 2024)

5.

Hodnotící zasedání poroty

Porota složená ze zástupců města a z odborníků vybere vítěze soutěže. Porotě budou k dispozici také přizvaní odborníci, kteří zhodnotí návrh z hlediska své odbornosti. Dojde k vyhlášení výsledků soutěže. (srpen 2024)

6.

Představení výsledků veřejnosti

Oceněné návrhy budou představeny veřejnosti na online streamu a na vernisáži. (září 2024)

7.

Jednání s vítěznými týmy

Proběhne JŘBU (Jednací řízení bez uveřejnění), čímž se oficiálně vybere vítězný architektonický tým, který bude projektovat svůj návrh na úpravu Městské hory. (říjen - leden 2025)

8.

Projektování architektů

Vítěz pracuje na dopracování studie a projektové dokumentace. Vše se úspěšně odevzdá a schválí v rámci stavebního zákona.

9.

Realizace

Vybere se stavební firma a bude zahájena rekonstrukce lokality.

Harmonogram

On-line verze:

https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz

City Upgrade