Obsah

Řešitelé procesu

Kateřina Kurešová

koordinátorka za zpracovatele a řešitelka architektonické soutěže

Renáta Balogh

koordinátorka participace

Lucie Kadrmanová Chytilová

hlavní řešitelka architektonické soutěže

Tomáš Rákos

garant participace

Michal Mišina

koordinátor za město Beroun

Město Beroun

Centrální dominantou Berouna je Městská hora, na kterou zamíří pohled každého, kdo se po
Berouně rozhlédne. Zamíří na ni nejen pohled, ale také kroky řady obyvatel a návštěvníků
města. V minulosti byla Městská hora využívána k rekreaci, sportování a výletům. Byla ale
také využívána průmyslově, kdy byla doslova okopávána při těžbě hlíny, zastavována domy,
je na ní vodojem a v historii zde byla i vojenská hláska.

Rádi bychom vrátili Městské hoře její hlavní účel, a to je relaxační místo v zeleni uprostřed
města. Chceme k tomu přistoupit s maximální zodpovědností a zapojit do přípravy projektu i
občany města s jejich nápady, které předložíme architektům. Ti z návrhů vyberou ty
nejzajímavější a zakomponují je do funkčního celku. To vše v rámci architektonické soutěže.
Na zapojení veřejnosti je kladen zásadní důraz, proto na přípravě podkladů soutěže
spolupracujeme s Participation Factory a vlastní architektonickou soutěž podle podmínek
České komory architektů bude administrovat architektonický ateliér City Upgrade.

City Upgrade – organizátor soutěže

Jsme sice architekti, ale také jsme především lidé, kteří Vám pomohou v promítnutí vašich nápadů, myšlenek, vizí a přání do zadání architektonické soutěže.

Naším dalším úkolem je propojení vašich nápadů s nápady architektonických týmů, které se přihlásí do architektonické soutěže. Spojujeme a moderujeme. Díky naší zkušenosti jako pořadatelů architektonických soutěží, účastníků architektonických soutěží a také naší zkušenosti se zapojováním komunit věříme, že se nám to společně s vámi podaří.

Jsme Kateřina Kurešová a Lucie Kadrmanová

Participation Factory – organizátor participace

Participation Factory je společnost s cílem šířit dobrou praxi v participativním plánování a navrhovat udržitelné procesy založené na datech a spolupráci jak s občany, tak s klíčovými aktéry v obcích a městech. Tímto způsobem společnost přispívá k větší důvěře mezi lidmi a úřady, organizacemi a institucemi, zvyšuje kvalitu života a vytváří tak prostředí, kde rozvoj obce, města či regionu přímo ovlivňují jeho obyvatelé.

Za participativní aktivity odpovídají Renáta Balogh a Tomáš Rákos.

Tým

On-line verze:

https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz

City Upgrade